fbpx Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

2022 m. kovo 4 d. (penktadienį), 15.00 val. 

Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmuose (Gėlės g. 9, Naisiai, Šiaulių r. sav.).

Posėdžio darbotvarkėje numatyta:
1. Pasirengimas 2023 m. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimams, bei su tuo susiję klausimai:
    -- kandidatai į merus, kandidatų sąrašai, rinkiminės programos bei partijos rinkimų programos rengimas;
    -- rinkiminių lėšų paskirstymo planas ir jų apskaita;
    -- rinkimų kalendorius / terminai;
2. Regioninių LVŽS susitikimų darbo planas, skyrių kuravimas.
3. Kiti aktualūs einamieji klausimai.

2021 m. rugsėjo 17 d. (penktadienį), 15.00 val. 

Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmuose (Gėlės g. 9, Naisiai, Šiaulių r. sav.).

Posėdžio darbotvarkė:
1.Politinės aktualijos bei LVŽS darbų artimausios perspektyvos ir gairės (pasirengimas Savivaldos rinkimams).
2. Dėl planuojamų mokestinių reformų.
3. LVŽS visuotinių pirmininko(-ės) rinkimų tvarkos projekto aptarimas ir tvirtinimas. LVŽS suvažiavimo datos numatymas visuotinių LVŽS pirmininko(-ės) rinkimų rezultatų tvirtinimui ir kitoms procedūroms atlikti.
4. 2021-08-05 LVŽS Anykščių r. skyriaus skundo.
5. Dėl LVŽS Šešėlinės Vyriausybės sudėties pasikeitimo.
6. Kiti einamieji klausimai.

2021 m. birželio 16 d. (trečiadienį), 16.00 val. 

Best Western Vilnius viešbučio konferencijų salėje (Konstitucijos pr. 14, Vilnius)..

Registracija pradedama nuo 15.30 val.
Posėdžio darbotvarkėje numatyta aptarti:
1. Dėl LVŽS įstatų naujos redakcijos, kuri bus teikiama tvirtinti numatytame LVŽS suvažiavime š. m. liepos 17 d.
2. Dėl atkurto LVŽS Šilutės r. skyriaus registravimo (pagal Įstatų 4.9.3.8 p.).
3. Dėl naujų 2021 m. spalio 10 d. Trakų r. savivaldybės tarybos nario - mero rinkimų. Trakų r. skyriaus teikimas dėl kandidatūros į merus. Svarstymas ir tvirtinimas (pagal Įstatų 4.9.3.4 p.).
4. Dėl tiesioginių merų rinkimų - Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto..
5. Dėl LVŽS vertybių deklaracijos projekto - dokumento projektas prisegtas.
6. Kiti klausimai.

2021 m. gruodžio 11 d. (šeštadienį), 11.00 val. 

Marijampolės kultūros centre (Vilkaviškio g. 2, Marijampolė).

Registraciją prasideda nuo 9 val.
DĖL delegatų kvotos: vertinant pandeminę situaciją, skyrius prašome deleguoti 1 delegatą nuo 10 skyriaus narių. Tarybos nariai prie skyriaus delegatų prisiskaičiuoja papildomai.

2021 m. liepos 17 d. (šeštadienį), 12.00 val. 

Baltų arenoje (Naisiai, Šiaulių r. sav.).

Registracija prasideda nuo 10.00 val. Registruotis reikia, ne tik delegatams, bet ir visiems kitiems atvykusiems (pagal Ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą).
Delegatų kvota yra 1 delegatas nuo 10 skyriaus narių plius Tarybos narys(-iai).

2021 m. gegužės 12 d. (trečiadienį), 17.00 val. 

Zoom platforma.

Posėdžio darbortvarkėje numatyta aptarti:
1. Dėl nuotolinio LVŽS suvažiavimo sušaukimo.
2. Dėl Šilutės rajono LVŽS skyriaus.
3. Kiti klausimai.

LVŽS | 2020 |