2021 m. rugsėjo 17 d. (penktadienį), 15.00 val. 

Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmuose (Gėlės g. 9, Naisiai, Šiaulių r. sav.).

Posėdžio darbotvarkė:
1.Politinės aktualijos bei LVŽS darbų artimausios perspektyvos ir gairės (pasirengimas Savivaldos rinkimams).
2. Dėl planuojamų mokestinių reformų.
3. LVŽS visuotinių pirmininko(-ės) rinkimų tvarkos projekto aptarimas ir tvirtinimas. LVŽS suvažiavimo datos numatymas visuotinių LVŽS pirmininko(-ės) rinkimų rezultatų tvirtinimui ir kitoms procedūroms atlikti.
4. 2021-08-05 LVŽS Anykščių r. skyriaus skundo.
5. Dėl LVŽS Šešėlinės Vyriausybės sudėties pasikeitimo.
6. Kiti einamieji klausimai.