ENERGETIKA

Patikima Lietuvos elektros energetikos sistemos veikla

Elektros energijos įstatymo pakeitimais įtvirtinamas pajėgumų užtikrinimo mechanizmas, kuris leis garantuoti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

Mažosios žaliosios energetikos modelis

Nuo 2019 m. spalio 1 d. įtvirtinamas naujas mažosios žaliosios energetikos modelis, leidžiantis gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir ją vartoti geografiškai skirtingose vietose.

Nuspręsta nebetęsti brangios SGD nuomos sutarties

Priimti sprendimai nebetęsti brangios SGD laivo – saugyklos nuomos ir šį laivą įsigyti, sutaupant nuo 62 iki 36 mln. eurų. Seimas suteikė valstybės garantijas Klaipėdos SGD terminalo ilgalaikės veiklos modelio įgyvendinimui.

Konkurencinga mažmeninės elektros tiekimo rinka

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos pateiktam Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siūloma laipsniškai iki 2023 m. atsisakyti mažmeninių elektros kainų reguliavimo buitiniams vartotojams. Tai reiškia, kad bus pereinama nuo reguliuojamos prie konkurencija grįstos mažmeninės elektros tiekimo rinkos.

Uždegta žalia šviesa mažajai daugiabučių renovacijai

Atvertos galimybės skatinti mažąją daugiabučių renovaciją pertvarkant šilumos punktus ar šilumos paskirstymo sistemas. Tikimasi, kad mažoji renovacija gyventojų sąskaitas už šildymą galėtų sumažinti trečdaliu.


Gyventojai gali tapti elektros gamintojais

Daugiabučių namų gyventojams atvertos galimybės tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Taip pat atsiranda galimybė naudoti iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektrą.