Algimantas Dumbrava

Švietimo ir mokslo komitetas

ALGIMANTAS DUMBRAVA

Gimė 1958 metais Zarasuose. Baigė Leningrado geležinkelių transporto institutą (dabar - Sankt Peterburgo valstybinį kelių susisiekimo universitetą), kur įgijo susisiekimo keliais inžinieriaus mechaniko specialybę. Nuo 1981 m. dirbo vyriausiuoju mechaniku Vilniaus lokomotyvų depe, 1986 m. buvo mechaniku Zarasų autokelių eksploatavimo linijinėje valdyboje. 1989 m. pradėjo darbą akcinėje bendrovėje ,,Zarasaitis’’, kur ėjo rinkodaros vyriausiojo inžinieriaus pareigas.

1997-2007 m. buvo Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Nuo 2002 m. partijos ,,Tvarka ir teisingumas’’ narys ir valdynos narys. Renkamas Seimo nariu nuo 2008 metų.

Labdaros ir paramos sunkiai sergantiems vaikams fondo „Išgirsk mane“ valdybos narys, Lietuvių ir flamandų bendrijos narys.

Pomėgiai: poilsis gamtoje, kelionės, politika

A. Dumbrava išrinktas vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje.