KRAŠTO APSAUGA

Profesinės karo tarnybos karių skaičiaus didinimas

Pritarta Lietuvos profesinės karo tarnybos karių skaičiaus didinimui. Planuojama, kad ateinantį dešimtmetį profesinės karo tarnybos karių skaičius išaugs nuo 10,9 iki 14,5 tūkst. karių.

Sistemingas kibernetinio saugumo įgyvendinimas

Lietuva Jungtinių Tautų skelbiamame globaliame kibernetinio saugumo indekse užėmė ketvirtą vietą, aplenkdama kaimyninę Latviją (47-oji vieta) ir Lenkiją (31-oji vieta).

Didėjantis krašto apsaugos finansavimas

2019 m. padidintas gynybos biudžetas. Krašto apsaugos ministerijos asignavimai sudarė 976,7 mln. eurų, arba 2,03 proc. BVP.


Pasitikėjimas Lietuvos kariuomene augo

Pasitikėjimas Lietuvos kariuomene - auga toliau! Nuo 2017 m. pasitikėjimas šalies kariuomene kasmet didėjo po 2 proc.

Efektyvesnis grėsmių aptikimas ir stebėsena

Sukurta platforma, skirta viešųjų interneto tinklų infrastruktūrai vizualizuoti, stebėti ir grėsmėms aptikti. Ši sistema pagal Lietuvos modelį pritaikyta kitoms šalims.

Mažinama nuolatinė privalomoji karo tarnyba

Seimas nusprendė sumažinti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų amžių. Nuo 2020 metų į privalomąją karo tarnybą kviečiami jaunuoliai nuo 18 iki 23 metų amžiaus.Stiprinamas oro erdvės stebėjimas ir kontrolė

Įgyvendinant numatytąjį Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos (BALTNET) pertvarkymą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje pradės veikti trys nacionaliniai Valdymo ir pranešimų centrai (CRC) . Tai pagerins NATO integruotos oro erdvės ir priešraketinės gynybos sistemos pajėgumus ir sąveikumą regione ir padės saugoti Aljanso oro erdvę.