KULTŪRA

Darbo užmokesčiui 5 mln. Eur

Savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams 2020 m. biudžete skirti papildomi 14 mln. eurų, iš kurių net 5 mln. – darbo užmokesčio didinimui.

Didėja finansavimas kultūrai

Skatinant kultūros prieinamumą ir jos plėtrą bei naujas iniciatyvas, padidinti valstybės biudžeto asignavimai Kultūros ministerijai: 2018 m. skirta 168 mln. eurų, 2019 m. – 208 mln. eurų, 2020 m. – 214 mln. eurų.

Kultūros pasas mokiniams

Visa apimtimi pradėjo veikti moksleivių kultūros pasas. Priemonė, kuri leidžia moksleiviams valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose.

Nemokamas muziejų lankymas

Kiekvienas šalies gyventojas kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį gali nemokamai aplankyti muziejus.

Lietuvos kultūros politikos strategija

Strategijoje numatytos užduotys ir reikalingi pokyčiai iki 2030 m., siekiant įtraukia kultūra prisidėti prie darnios visuomenės ir gerovės.

Kultūros kelių vystymo strategija

Kultūros keliai - vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų, apimantis keliavimą, kai susipažįstama su kultūrine aplinka, maistu, įvykiais, kultūros renginiais, vaizduojamuoju ir scenos menu bei kitais kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesais.

Kultūros šakos kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis, kurioje aptariamos socialinės partnerystės rėmimo priemonės, padedančios išvengti kolektyvinių darbo ginčų, taip pat darbuotojų papildomų garantijų, mokymo ir kiti klausimai.