2016 m. LR Seimo rinkiminės  kampanijos atmintinė

Aukos dydis Vienas fizinis asmuo  per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10  - 7.570 EUR - paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra vieno fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos mažos aukos.VMDU 2016 m. 757 EUR
Kandidatų lėšos Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai ir referendumo iniciatoriai savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių  - 15.140 EUR
Mažos aukos Fiziniai asmenys gali  supaprastinta tvarka paaukoti ne didesnę kaip 12 EUR auką per visą kampanijos laikotarpį vienam dalyviui ir jiems nereikės deklaruoti pajamų.
Nepiniginės aukos. Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinė reklamą.
Aukotojų prievolės 1. Asmenys, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui vieną deklaracijos egzempliorių.
2. Deklaracija pateikiama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo.
3. Asmenys, šiame įstatyme nustatyta tvarka deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 dieną turimą turtą ir pajamas, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui pakartotinai šių kalendorinių metų deklaracijos neteikia.
Dėl išlaidų apmokėjimo Išlaidos apmokamos tik pagal juridinę galią turinčius dokumentus ir tik iš rinkiminės sąskaitos. Mokėti GRYNAIS pinigais griežtai draudžiama.
Rinkimų išlaidomis Nelaikoma Politinės kampanijos išlaidomis nelaikoma:
1) politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidos, turėtos pagal teisinių paslaugų sutartis;
2) išlaidos, skirtos rinkimų užstatui sumokėti;
3) išlaidos, skirtos pretendento, kandidato kelionėms (transportui ir apgyvendinimui) į rinkimų apygardą;
4) išlaidos politinės partijos patalpoms ir personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra įprastos šiai politinei partijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.
Aukų gavimo periodas Po rinkimų aukų priėmimas draudžiamas.  Paskutinė  diena aukai priimti –penktadienis prieš  rinkimų dieną.
Daugiamandatės apygardos išlaidų max dydis Kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, maksimalus politinės kampanijos išlaidų dydis – 740 tūkst. eurų.
VRK sprendimas 2015 m. gruodžio 16 d. Nr. Sp-330
Atskirų apygardų max išlaidos Priklauso nuo rinkėjų skaičiaus (yra atskiras dokumentas) – išlaidų ribos, priklausomai nuo apygardos nuo 19.000 iki 22.000 eurų
VRK sprendimas 2015 m. gruodžio 16 d. Nr. Sp-330
LVŽS rinkiminės sąskaitos rekvizitai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
Įm.kodas 195724474
Pamėnkalnio g. 26, Vilnius
Rinkiminės sąskaitos Nr. LT93 4010 0510 0366 4740
DNB bankas
LVŽS politinės kampanijos iždininkas Leokadija Jackevič, mob.8-606-85607, tel. 8-5-2102836, fax. 8-5-2102835, el.paštas: leokadija.jackevic@inbox.lt Kreiptis visais klausimais pajamų ir išlaidų, apskaitos, dokumentacijos.
LVŽS finansininkė Zita Maksimavičienė , tel. 8606 85610, el.p. m.zita@b4net.lt – NE rinkimų klausimai , eilinė LVŽS finansinė veikla.
Jei Jūs esate neabejingas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vykdomai politikai, realiems veiksmams, siekiant išsaugoti regionų infrastruktūrą, teikiant prioritetus Lietuvos kultūros, švietimo klausimams, emigracijos stabdymui ir naujų darbo vietų kūrimui, o taip pat norite išsaugoti Lietuvą ateities kartoms žalią, švarią, blaivią ir saugią – pasisakant prieš atominę energetiką Lietuvoje, tuo pačiu skatinant energetikos šakų vystymąsi iš atsinaujinančių energijos šaltinių, KVIEČIAME tapti mūsų rėmėju ir pasinaudoti teise skirti 1 % pajamų mokesčio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.

Pasinaudokite teise skirti 1 % pajamų mokesčio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai

Informuojame, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai 1 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) gali skirti politinei organizacijai paremti. Gyventojas, nusprendęs paremti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) turi pateikti prašymą (VMI forma FR0512(2)).

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Skirti politinei partijai vieną procentą pajamų mokesčio, sumokėto (išskaičiuoto) nuo praeitų metų gautų pajamų, prašymą būtina pateikti VMI ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 d.

2. Partijoms skirtas 1 proc. nuo GPM yra papildomas prie jau eilę metų galiojančio 2 proc. nuo GMP pelno nesiekiančioms organizacijoms remti.

Būdai pateikti prašymo, skirti 1 % politinei partijai pajamų mokesčio, formą FR0512(02):

Pirmasis būdas
Naudojant elektroninę bankininkystę, t.y. elektroniniu būdu pildyti ir teikti VMI.
Prisijunkite prie deklaravimo sistemos interneto puslapyje: http://deklaravimas.vmi.lt naudodamiesi el. parašu arba internetine bankininkyste:


2. Dešinėje pasirinkite „Paramos skyrimas“.


3. Paspauskite gaublį ties skiltimi „Formos pildymui“, kuris reiškia pildyti formą tiesiogiai portale.


4. Užpildykite pažymėtus laukelius:


Laukelių pildymo ypatumai:
Laukeliuose 1, 2, 3V, 3P, 4 - pildoma asmeninė informacija.
Laukelyje 5 - mokestinis laikotarpis t.y. praiti metai - 2015 m.
Laukelyje 7S - teikiant paramą partijai uždedamas „kryžiukas“ (pildant ranka) arba jis automatiškai užsideda, pildant kompiuteriu.
Laukelyje E1 - Gavėjo tipas - teikiant paramą partijai pasirenkama „1“.
Laukelyje E2 - Gavėjo identifikacijos numeris (kodas) - rašoma LVŽS įmonės kodas: 195724474.
Laukelyje E3 - Mokesčio dalies paskirtis - rašoma kokiam tikslui skiriama parama - bendriniu atveju „Partijos veiklai“ arba galite konkrečiai įvardinti kokio skyriaus veiklai skiriate paramą, pvz. „Vilniaus skyriui“.
Laukelyje E4 - Mokesčio dalies dydis procentais - rašoma 1.00 (pagal įstatymą galima skistyti paramą kelioms politinėms organizacijoms).
Laukelyje E5 - Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - čia galima pažymėti keliems metams skiriate (galima ne ilgiau kaip 5 metams). Jei po kiek laiko pakeistumėte savo sprendimą, galios paskutinė VMI pateikta forma.

Pastaba: naudojant tą pačią formą, tik E1 pasirinkus gavėjo tipą „2“ , Jūs tuo pačiu galite paremti 2 procentais nuo GMP juridinį vienetą, turintį teisę gauti paramą (ši parama taip pat gali būti skirstoma keliems gavėjams). Tai padaryta deklaruotojo patogumui, kad nereiktų pildyti kelių formų.
Kviečiame 2 proc. GMP skirti:

Asociacija ŽALI.LT, įmonės kodas: 302733520
Lietuvos miško savininkų asociacijai, įmonės kodas: 191598124
Samdomų darbuotojų profesinei sąjungai, įmonės kodas: 302457043

Balio Sruogos paramos fondui, įmonės kodas 192042778
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija įm. k. 301791588
Lietuvos sveikuolių sąjunga, į.k. 191616227

Primename: bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI informacijos centras trumpuoju telefonu 1882.


5. Paspausti pateikti deklaraciją:


Antrasis būdas
Pristatant tiesiogiai į VMI arba išsiunčiant paštu:
1) Formą pildyti kompiuteriu -- atsisiųskite iš VMI internetinio puslapio formą FR0512(02), kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pateikti VMI tiesiogiai ar paštu (tiems, kas nesinaudoja elektronine bankininkyste).
2) Prašymą pildyti ranka -- prašymo formą FR0512(02) užpildyti ranka galima gavus jos popierinį blanką iš VMI. Juos galima gauti kiekviename VMI skyriuje nemokamai (kas nesinaudoja kompiuteriu).
Svarbu: forma turi būti pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
Svarbu: jau nebegalima užpildytų formų teikti VMI per trečius asmenis.

PRIDEDAMA:
FR0512(02) tuščia forma.
FR0512(02) formos užpildymo pavyzdys.
Nuoroda į VMI puslapį su papildoma informacija.


Iš anksto dėkojame visiems už šią paramą.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
Pamėnkalnio g. 26, Vilnius, tel. 8 5 2120821, fax. 8 5 2120822
El. Paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų