2018-06-14 | Guoda Burokienė. Ruošiamos gairės Lietuvos vietos ir regioninės politikos tobulinimui

Vietos savivalda yra neatsiejama nuo savo piliečių teisės dalyvauti sprendžiant vietines problemas. Mero, savivaldybės tarybos narių atsakomybė už priimamus sprendimus, nuveiktus darbus yra stebima ne tik rinkėjų. Lietuva jau beveik 19 metų priklauso Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresui. Šio kongreso Stebėsenos komitetas vertina Lietuvą, kaip ir kokiomis priemonėmis šalis siekia įtraukti gyventojus dalyvauti savivaldybėse priimant sprendimus, kaip vyksta savivaldybių seniūnijų formavimo ir administravimo reglamentavimas. Taip pat stebi, kaip Lietuvoje užtikrinamos tinkamos kokybės viešųjų paslaugų gyventojams teikimas. Daug dėmesio skiriama regioninės politikos tobulinimui, stiprinant regionų plėtros tarybų statusą ir kompetencijas. Atliekama nuolatinė parlamentinė kontrolė, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir reikalingas valstybės investicijų ir Europos Sąjungos lėšų skyrimas regionams sustiprinti.

Kongreso Stebėsenos komiteto narių misijos vyksta kartą per penkerius metus. Pagrindinis jų tikslas – atlikti Europos Vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo stebėseną šalyje. Chartija – tai tarptautinė sutartis, užtikrinanti gyventojų ir jų išrinktų vietos ir regionų valdžių teises. Lietuva Chartiją ratifikavo 1999 m. ir tokiu būdu įsipareigojo įgyvendinti Chartijoje nustatytus principus, susijusius su vietos demokratijos plėtra.

Kongreso Stebėsenos komiteto nariai, įvertindami Chartijos nuostatų įgyvendinimo situaciją Lietuvoje, pastebi, jog vietos savivaldos situacija Lietuvoje iš esmės nusipelno palankaus vertinimo. Nors 2008 m. prasidėjusi pasaulinė finansų krizė stipriai paveikė Lietuvą, krizė turėjo didelį poveikį ir savivaldybių biudžetams, tačiau nuo 2011 m. didelio ekonomikos lankstumo, Lietuva atsigauna po krizės sparčiausiai Europoje.

Pastebima, jog pasiekta pažanga išplečiant savivaldybių teises valdyti valstybinę žemę, savivaldybės institucijos ir Lietuvos savivaldybių asociacija reguliariai konsultuojasi su Vyriausybe, savivaldybių biudžetai atsigauna po krizės, o 2018 m. jų lėšos gerokai išaugo.

Tačiau, pasak komisijos narių, vis dar yra ir tam tikrų trūkumų. Valstybės institucijų kišimasis į kai kurias savarankiškas savivaldybių funkcijas neleidžia suteikti savivaldybės institucijoms visų išimtinių įgaliojimų. Per daug išsamus savarankiškų funkcijų aprašymas reiškia, kad savivaldybės neturi teisės jų įgyvendinti savo nuožiūra, kiek įmanoma labiau atsižvelgiant į vietos sąlygas. Nors buvo padaryta pažanga išplečiant savivaldybių teises valdyti valstybinę žemę, savivaldybės vis dar neturi visapusiškos galimybės valdyti šią žemę, kas leistų joms skatinti teritorijų plėtrą.

Dar vienas aspektas, kurį išskiria kongresas – nepaisant savo administracinės, politinės ir ekonominės svarbos, Vilniui vis dar nesuteiktas specialus ar išskirtinis „sostinės statusas“ ir jo valdymą reglamentuoja bendrieji vietos savivaldos teisės aktai ir taisyklės. Suteikti specialų teisinį statusą Vilniui, kaip sostinei, šiuo metu nesvarstoma. Anksčiau pateiktam Įstatymo projektui Seimas nepritarė.

Kongreso pranešėjai su susidomėjimu seka diskusijas, vykstančias nacionaliniu ir vietos lygmeniu, dėl regionų plėtros tarybų stiprinimo ir galimybės steigti antros pakopos savivaldą.

Kongreso Stebėsenos komiteto delegacija jau šio mėnesio pabaigoje pateiks galutinę ataskaitą apie Chartijos nuostatų įgyvendinimo situaciją Lietuvoje ir rekomendacijas. Kongresui patvirtinus šiuos dokumentus, jie taps penkerių metų gairėmis tobulinti vietos ir regioninę politiką šalyje.

Guoda Burokienė,
Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė,
tel. 8 668 42676

 
 
LVŽS Akmenės kanditdato į merus R. Stonkaus ir komandos programos pristatymas savivaldybių tarybų rinkimams

article thumbnailŠį ketvirtadienį, vasario 7 d., 17 val. vakaro bus pristatoma Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Akmenėje programa 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimams.
Plačiau

LVŽS XII suvažaivimas

article thumbnail2019 m. sausio 26 d. (šešt.) vyks  LVŽS XII ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2018 m. spalio 8 d. (pirmad.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis Kaune, ASU IV rūmų konferencijų salėje.
Plačiau

Šeimų šventė

article thumbnailRugsėjo 1 d. (šeštadienį) kviečiame į Šeimų šventę Telšių r.
PlačiauKas jums yra gandras?
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų