2017-03-14 | LVŽS frakcijos pranešimas: „Glaudus bendradarbiavimas tarp Seimo, Vyriausybės ir Prezidentūros leis priimti kokybiškus įstatymus“

Penktadienį prasidėjo Seimo pavasario Sesija, kurios metu bus siekiama teigiamų pokyčių socialinės politikos, sveikatos, švietimo, ekonomikos, saugumo ir kitose srityse. Sesijos darbotvarkė skirstoma į penkis pagrindinius prioritetus: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas; viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra bei saugi valstybė. Seimo sesijos Darbų programa parengta remiantis LVŽS rinkimine bei Vyriausybės programomis ir žada kokybiškų ir efektyvių teisės aktų leidybą. Priimant tinkamiausius sprendimus orientuojamasi į glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, platesnes analizes ir diskusijas. Pasisakome už komunikacijos su visuomene svarbą, kurios tikslas – pateikti kuo daugiau informacijos ir atsakymų į žmonėms rūpimus klausimus.

Pirmasis sesijos darbų programos prioritetas – darni, atsakinga ir sveika visuomenė. LVŽS frakcija įsipareigoja užtikrinti, kad Darbo kodekso pakeitimai būtų priimti iki liepos 1 d. ir atspindėtų surastą kompromisą tarp darbdavio, darbuotojo ir profsąjungų. Kitas svarbus tikslas – vaiko teisių apsaugos sistemos teisinio reguliavimo tobulinimas, apimantis vaiko teisių apsaugos centralizavimą. Dideli darbai taip pat laukia neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei pagalbos srityse.

Siekiant gerinti visuomenės sveikatos rodiklius vienas esminių darbų, numatomų pavasario sesijoje – Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos. Pasisakome už būtinybę šviesti visuomenę, ypač jaunimą, alkoholio, narkotikų ir kitų kenksmingų medžiagų klausimu. Vaistų kainų reguliavimas taip pat įtrauktas į prioritetinių darbų sąrašą.

Kitas prioritetas yra Mokslo ir studijų reforma, kokybės didinimas švietimo srityje. Kultūros rėmimo fondo, Mecenavimo įstatymų priėmimas. Frakcija skirs didelį dėmesį valstybės institucijų ir visuomenės pasiruošimui kitais metais įvyksiančiam Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimui.

Valstybės tarnybos pertvarką įgyvendinantys Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai – dar vienas svarbus žingsnis, kuris bus žengtas šioje pavasario sesijoje. LVŽS frakcija yra įsitikinusi, kad prioritetas turi būti veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimas. Būtina užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybes persikvalifikuoti ir prisitaikyti dinamiškoje darbo rinkoje. Numatomos pertvarkos valstybinėse kelius prižiūrinčiose įmonėse ir urėdijose, saugomų teritorijų valdymo optimizavimas bei ministerijų teisinių funkcijų centralizavimas.

Vienas iš prioritetų – ekonomikos konkurencingumas, apimantis įmonių steigimo laisvosiose  ekonominėse zonose supaprastinimą, smulkiųjų investuotojų apsaugos stiprinimą, elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, centralizuotos prekybos reglamentavimą, Viešųjų pirkimų įstatymo peržiūrą ir koregavimą.

Mūsų frakcijai svarbus ne naujų mokesčių įvedimas, o sisteminė mokesčių pertvarka, kai dėmesys sutelkiamas į darbo rinkos plėtrą. Ypatingas dėmesys reikalingas dar didesniam politikų, mokslininkų ir verslo bendradarbiavimo skatinimui. Tik tokiu keliu pasiekiama pažanga, įmonių skaidrumas ir talentų pritraukimas bei išsaugojimas Lietuvoje.

Svarbus prioritetas – saugi valstybė. Pasisakome už energetinės nepriklausomybės stiprinimą, gynybos finansavimo didinimą, struktūrinius kariuomenės pokyčius. Taip pat labai svarbu, kad kova su nusikalstamumu ir kontrabanda būtų ta sritis, kuri padėtų pildyti valstybės biudžetą. Pranešėjų apsaugos įstatymo veikimas užtikrins, kad asmuo, žinantis apie nusikalstamą veiką, nebijotų apie tai pranešti ir būtų visiškai saugus.

Sieksime šioje sesijoje numatomos organizacinės struktūrinės pertvarkos Vyriausiosios tarnybinės etikos, Lietuvos radijo ir televizijos, Lietuvių kalbos, Kultūros paveldo, Vyriausioje rinkimų komisijose. Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas turėtų reglamentuoti tai numatantis įstatymas.

Mūsų tikslas yra, kad Seimas įgytų kuo didesnį žmonių pasitikėjimą, todėl veiklos efektyvumas ir skaidrumas – neabejotinai svarbiausi aspektai.

Tikimasi ir tolesnio glaudaus bendradarbiavimo tarp Seimo, Vyriausybės ir Prezidentūros, bei konstruktyvumo iš opozicinių frakcijų Seime.

„Mūsų tikslas – sėkminga Lietuva, kurioje būtų užtikrintos inovacijos, tvarus augimas ir socialinė gerovė. Mes pasirengę nuosekliai dirbti, diskutuoti, bendrauti su rinkėjais, kad priimtume geriausius sprendimus “, – teigia LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis.


Daugiau informacijos:
LVŽS infocentras
El. p. media@lvzs.lt

 
 
LVŽS sąskrydis 2018

article thumbnailŠ. m. liepos 29 d. (sekmadienį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Plungės rajone (Plokštinėje).
Plačiau

Teniso turnyras

article thumbnailTrakų LVŽS skyrius kviečia visus norinčius dalyvauti lauko teniso turnyre 2018-07-01.
PlačiauKas jums yra gandras? 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų